Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Analiza wybranych narzędzi informatycznych wspomagających proekologiczne projektowanie wyrobów w systemach CAD 3D

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • ekoprojektowanie
  • recykling
  • projektowanie wyrobu
  • systemy CAD 3D
Abstract

PL Koncepcja ekoprojetowania jest obszarem który stanowi obiekt zainteresowania wielu firm projektowych. Jej wdrożenie zapewnia ramy, które pozwalają firmom dostosować się do wymagań zrównoważonego rozwoju związanych z projektowaniem i produkowaniem wyrobów przyjaznych dla środowiska. Wdrożenie tej koncepcji do praktyki przemysłowej nie jest możliwe bez zastosowania technologii informatycznych. Na rynku oferowanych jest wiele różnych typów narzędzi wspomagających ekoprojektowanie. W artykule opisano badania polegające na przeprowadzeniu analizy dwóch wybranych narzędzi informatycznych dedykowanych do oceny ekologicznej wyrobów, zintegrowanych ze środowiskiem CAD. Analizę przeprowadzono na podstawie specjalnie przygotowanego modelu referencyjnego, imitującego sprzęt AGD. Model zaprojektowano w sposób umożliwiający tworzenie dowolnych konfiguracji połączeń między elementami (częściami zespołów). Przeprowadzono eksperyment badawczy polegający na zmianie tych konfiguracji i ocenie jak wpłynęły one na parametry środowiskowe modelowanej konstrukcji. Na podstawie otrzymanych wyników opisano zakres wspomagania ekoprojektowania przez te narzędzia oraz ich przydatność do oceny środowiskowej wyrobu.

Pages (from - to)

573 - 583

Book

Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji : aktualności badawcze 4

Points of MNiSW / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.