Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Materiały instalacyjne w kontekście stagnacji wody wzmożonej pandemią COVID-19

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Title variant

EN Installation Materials in the Context of Water Stagnation Exacerbated by the COVID-19 Pandemic

Year of publication

2022

Published in

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Journal year: 2022 | Journal volume: T. 53 | Journal number: nr 5

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • instalacje wodociągowe
  • biofilm
  • bakteria Legionella
  • dezynfekcja
Abstract

PL Sytuacja spowodowana przestojami technologicznymi w halach i zamknięciem budynków użyteczności publicznej w czasie pandemii COVID-19 niesie za sobą nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa instalacji wodnych. Nowe warunki utrzymania instalacji wodociągowej wymagają podjęcia dodatkowych działań zabezpieczających użytkowników przed skażeniem mikrobiologicznym, przede wszystkim wywołanym bakterią Legionella. Jest ona szczególnie niebezpieczna dla osób o osłabionej odporności i po przebytych chorobach płuc. Prawdopodobieństwo występowania oraz namnażania się mikroorganizmów w okresie stagnacji zależy m.in. od rodzaju zastosowanych materiałów instalacyjnych. Przedstawiono informacje na temat wpływu wybranych materiałów instalacyjnych na jakość wody oraz omówiono polskie i światowe zalecenia dotyczące instalacji wodociągowych, które pojawiły się w związku z pandemią COVID-19. Omówienie wytycznych uwzględnia warunek zapewnienia trwałości instalacji z różnych materiałów instalacyjnych.

EN The situation caused by the shutdowns of plants and by the closure of public buildings during the COVID-19 pandemic brings new challenges for water installations safety with it. New maintaining conditions of the water system require taking additional actions to protect users against microbial contamination, primarily caused by Legionella bacterium. It is particularly dangerous for people with weakened immunity system or those after lung diseases. The probability of occurrence and multiplication of microorganisms in the period of water stagnation depends, among others, on the type of installation materials used. Taking into account the requirements of ensuring the durability of installations made of various materials, Polish and global guidance for the water installation are discussed as a part of reduction of the possibility of Legionella development.

Pages (from - to)

24 - 29

DOI

10.15199/9.2022.5.4

URL

https://sigma-not.pl/publikacja-137691-2022-5.html

Ministry points / journal

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.