Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Raport Zielone Szpitale

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • zielone szpitale
  • architektura
  • ochrona klimatu
Abstract

PL Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej prowadzi badania w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, w obszarze projektowania obiektów ochrony zdrowia, w tym szpitali. Przedmiotem badań są rozwiązania funkcjonalne oraz przestrzenne, które poprzez odpowiednią jakość przestrzeni wpływają pozytywnie na proces leczenia pacjentów, komfort ich pobytu, jak również katalizują złożone procesy, optymalizując pracę personelu. Szpitale są postrzegane zazwyczaj przez pryzmat swojej naczelnej misji, jaką jest świadczenie wysokiej jakości usług medycznych. Natomiast obiekty o funkcji ochrony zdrowia generują bardzo duże zużycie energii. Stąd nowe koncepcje, które ukierunkowują szpitale nie tylko na troskę o dobro pacjentów, ale również o przyszłość i zdrowie naszej planety. Zmiana sposobu myślenia w podejściu do projektowania szpitali jest bardzo istotna ze względu na duże potencjalne korzyści, jakie można osiągnąć dla zmniejszenia niekorzystnego wpływu tego typu budynków na klimat.

Pages (from - to)

74 - 79

URL

https://ungc.org.pl/raport-un-gcnp-zielone-szpitale/

Book

Zielone Szpitale

Points of MNiSW / chapter

5.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.