Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Influential factors of project success in the fuel companies

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

PL Czynniki wpływające na sukces projektu w firmach paliwowych

Year of publication

2022

Published in

Polish Journal of Management Studies

Journal year: 2022 | Journal volume: vol. 25 | Journal number: no. 1

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • Influential factors
  • Personnel
  • Project Success
  • Technological Advancement
PL
  • czynniki wpływające
  • personel
  • sukces projektu
  • postęp technologiczny
Abstract

EN The purpose of the paper is to investigate the factors impacting project success among personnel based on the example of the Yemeni oil and gas industry. The data was analyzed by hypothesis testing, Smart-PLS tool, SPSS and several statistical methods such as the Structural modelling, regression weights and T statistics and regression technique, utilized to comprehend the variables' dimensionality. The results showed that influential factors i.e. personnel (P), project schedule/plan (PSP), troubleshooting (TS) and technical tasks (TT) as well as the technological advancement (TA) have a statistically significant relationship with project success. It suggests that increasing the success rate of projects may be bilaterally beneficial to the project managers. Limitations and suggestions for future research were also mentioned.

PL Celem artykułu jest zbadanie czynników wpływających na sukces projektu wśród personelu na przykładzie jemeńskiego przemysłu naftowo-gazowego. Dane zostały przeanalizowane za pomocą testowania hipotez, narzędzia Smart-PLS, SPSS i kilku metod statystycznych, takich jak modelowanie strukturalne, wagi regresji oraz statystyki T i techniki regresji, wykorzystywane do zrozumienia wymiarowości zmiennych. Wyniki pokazały, że czynniki wpływające, tj. personel (P), harmonogram/plan projektu (PSP), rozwiązywanie problemów (TS) i zadania techniczne (TT) oraz zaawansowanie technologiczne (TA) mają statystycznie istotny związek z sukcesem projektu. Sugeruje to, że zwiększenie wskaźnika sukcesu projektów może być obustronnie korzystne dla kierowników projektów. Wspomniano również o ograniczeniach i sugestiach dotyczących przyszłych badań.

Pages (from - to)

72 - 91

DOI

10.17512/pjms.2022.25.1.05

URL

https://pjms.zim.pcz.pl/resources/html/article/details?id=230166

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

70.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.