Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Instytucje finansowe i rządy wobec grupowego ryzyka długowieczności

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2022

Published in

Biuletyn Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych

Journal year: 2022 | Journal number: nr 25

Article type

popular science article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • grupowe ryzyko długowieczności
  • sekurytyzacja
  • rynek kapitałowy
Abstract

PL Wzrost oczekiwanej długości życia w większości państw świata i możliwe błędy w oszacowaniu dalszej długości życia dla danego rocznika (kohorty demograficznej) powodują wzrost grupowego (zagregowanego) ryzyka długowieczności. Polega ono na tym, że instytucje publiczne lub prywatne wobec dłuższej niż przewidywana długości życia zobowiązane są dłużej wypłacać świadczenia dożywotnie (np. emerytury z publicznego systemu emerytalnego, renty dożywotnie oferowane przez prywatne zakłady Ubezpieczeń). Powoduje to dodatkowe koszty. W artykule przedstawiono różne innowacyjne metody i instrumenty zarządzania ryzykiem długowieczności - m.in. instrumenty transferu tego ryzyka na rynek kapitałowy.

Pages (from - to)

13 - 19

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.