Processing may take a few seconds...

Book


Title

Pasy płaskie napędowe

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Year of publication

2022

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Inspiracją do podjęcia się napisania książki o pasach płaskich był brak nowych i pełnych opracowań dotyczących tego rodzaju przekładni. Ostatnia znana autorom praca, w której podano wyczerpujące informacje na temat pasów płaskich, pochodzi z 1995 r. Tymczasem pasy płaskie napędowe stanowią bardzo dużą grupę części maszyn, z powodzeniem stosowaną w ich budowie. Jest to grupa należąca do rozwijających się najintensywniej, a dostępna informacja na ich temat jest wybiórcza i najczęściej pochodzi od producentów, którzy skutecznie ograniczają wiedzę o ich szczegółowych cechach materiałowych i konstrukcyjnych. Wiele lat współpracy z największymi producentami pasów płaskich oraz wizyty w setkach zakładów przemysłowych doprowadziły autorów do wniosku, że użytkownicy niemający wystarczającej wiedzy dobierają pasy według własnych upodobań. Stosują pasy napędowe jako przenośnikowe i na odwrót, zamieniają stronę bieżną na grzbietową, nie wspominając o użyciu pasów w środowiskach, do których nie są one dopuszczone. Jednym z celów tej pracy jest takie przedstawienie tej ogromnej rodziny części maszyn, aby była świadomie stosowana w konstrukcjach.

Place

Bydgoszcz, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Publisher name from the Ministry list

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Date of publication

2022

Number of pages

189

ISBN

978-83-8018-496-1

eISBN

978-83-8018-497-8

Total point value of monograph

80.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.