Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

A coordinated research project focused on selfassessment of security culture in a Polish private health facility

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

PL Projekt badawczy na temat samooceny kultury bezpieczeństwa w polskiej prywatnej placówce zdrowia

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

english

Keywords
EN
  • strategia
  • bezpieczeństwo
  • kultura
  • medycyna
  • samoocena
Abstract

PL Jesteśmy pierwszymi polskimi naukowcami, którzy otrzymali kontrakt od Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego, Division of Nuclear Security, na przeprowadzenie badania dotyczącego samooceny kultury bezpieczeństwa jądrowego w szpitalu. Koordynowany Projekt Badawczy (CRP) przeprowadziliśmy we współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej oraz dwiema prywatnymi filiami polskich szpitali wykorzystującymi źródła i materiały promieniotwórcze. W niniejszym artykule publikujemy przykładowy raport z badania przeprowadzonego w latach 2015-2018 w jednym z trzech oddziałów w Affidea Poznań: Zakład Medycyny Nuklearnej, Pracownia PET/CT Poznań. Opisujemy przebieg badania, w tym jego plan i sposób realizacji. Następnie przedstawiamy niektóre z zastosowanych w projekcie sposobów analizy, podsumowania i prezentacji uzyskanych wyników. Ten CRP okazał się dużym wyzwaniem dla naszego zespołu. Wynieśliśmy wiele doświadczeń z tego badania oraz z pracy z dwoma bardzo specyficznymi typami organizacji. Studiowanie i badanie kultury bezpieczeństwa, zwłaszcza gdy dopiero przełamuje się nowe schematy, to wspaniała przygoda.

Pages (from - to)

1127 - 1137

Book

Proceedings of the 39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) : Business Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development in the Era of Pandemic, 30-31 May 2022, Granada, Spain

Presented on

39th International Business Information Management Association Conference IBIMA 2022, 30-31.05.2022, Granada, Spain

Points of MNiSW / chapter

5.0

Points of MNiSW / conference (CORE)

70.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.