Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Małgorzata Wiśniewska

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych

E-mail

malgorzata.wisniewska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 87

PBN ID

1709625

ResearcherID

N-1204-2014

ORCID

0000-0001-8775-3096

Google Scholar

Llkdt2sAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 50%
5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 50%

Rozdziały (7)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS