Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Analiza zamienności paliw stałych w aspekcie ograniczenia zapylenia powietrza w Polsce

Authors

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ SzD ] doctoral school student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Title variant

EN Analysis of supportation of soliders in the aspect of returning air pollination in Poland

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • paliwa stałe
  • pył zawieszony
  • emisja
  • substancje szkodliwe
Abstract

PL W artykule zaprezentowano wyniki badań nad wpływem zamienności paliw stałych do celu ograniczenia emitowanych pyłów z procesów spalania. Analizę przeprowadzono dla obszaru Polski. Przeanalizowano jakość powietrza w okresie 2000–2020. W czasie tym w Polsce dokonano wielu zmian legislacyjnych i prawnych dotyczących urządzeń spalających paliwa stałe oraz związane z tym ilości emitowanych zanieczyszczeń. Zbadano czy wprowadzone zmiany przyczyniły się do polepszenia jakości powietrza. Pokazano wpływ spalania wybranych rodzajów paliw stałych na ilość emitowanych pyłów (PM). Dokonano analizy również innych wybranych substancji szkodliwych takich jak: tlenek węgla (CO), tlenki azotu (NOx) i lotne związki organiczne (LZO). W podsumowaniu przeprowadzonych badań wskazano kierunki dalszych działań mających na celu poprawę jakości powietrza w Polsce.

Pages (from - to)

99 - 109

Book

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Tom 1

Presented on

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, 14-15.09.2022, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.