Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Tom 1

Editors

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport
[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Year of publication

2022

Book type

editing of scientific monograph / conference proceedings

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych

Publisher name from the Ministry list

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Date of publication

2022

Number of pages

390

ISBN

978-83-61021-38-4

eISBN

978-83-61021-39-1

URL

https://itwl.pl/media/attachments/2022/10/18/tom_i_nauka_dla_obronnosci.pdf

Chapters
Improving the blast resistance of steel columns using trapezoidal sandwich panels (p. 33-53)
Analiza samolotów myśliwskich na podstawie wybranych parametrów (p. 55-61)
Zastosowanie teorii cienkiego profilu do wyznaczania charakterystyki aerodynamicznej (p. 63-68)
Bilans energii jako metoda quasi-regularyzacji zagadnienia Cauchy'ego w obszarze dwuwarstwowym (p. 69-80)
Podstawy fizyczne wyboru parametru diagnostycznego wzrostu złogów (p. 81-98)
Analiza zamienności paliw stałych w aspekcie ograniczenia zapylenia powietrza w Polsce (p. 99-109)
Gazy syntetyczne jako źródło wodoru dla systemów generacji energii (p. 121-131)
Modele formalne pożarów i wybuchów w przygotowaniu infrastruktury krytycznej na sytuacje awaryjne (p. 133-151)
Badanie przydatności wykorzystania nowoczesnych technologii GIS w sytuacjach kryzysowych dla wybranych dyscyplin zarządzania i stanów nadzwyczajnych (p. 175-192)
Projekt i analiza systemu równoważenia sił osiowych na wirniku turbopompy silnika rakietowego (p. 193-208)
Analiza ryzyka i przyczyn zdarzeń lotniczych w różnych sektorach branży lotniczej w Polsce (p. 209-219)
Analiza możliwości zapewnienia zapotrzebowania energetycznego symulatora lotu CKAS Motion Sim5 na potrzeby szkolenia (p. 221-231)
Perspektywa rozwoju źródeł energii cieplnej do ogrzewania budynków i obiektów strategicznych w kontekście poziomu stężeń gazowych zanieczyszczeń powietrza (p. 233-245)
Wpływ emisji rakiet nośnych na atmosferę ziemską (p. 247-256)
Ocena wpływu własności fizyko-chemicznych materiałów pędnych na bezpieczeństwo działań w bazach lotniczych (p. 257-267)
Procedury bezpiecznego magazynowania i transportowania materiałów zakaźnych (p. 269-282)
Transport środków specjalnego przeznaczenia wykorzystywanych w medycynie na przykładzie szczepionek przeciw COVID-19 (p. 283-297)
Zagrożenia ekologiczne w obszarze lotniska i ich wpływ na zdrowie i życie ludzi (p. 299-315)
Model procesu sprężania pary wodnej w reaktorze tłokowym dedykowany do wysokociśnieniowych procesów chemicznych (p. 317-331)
Wpływ właściwości termofizycznych stali na precyzyjne wyznaczenie warunków brzegowych w czasie nagrzewania w piecu do obróbki cieplno-chemicznej (p. 333-346)
Numeryczna analiza nagrzewania matrycy do wyciskania profili ze stopów aluminium pod kątem obróbki cieplno-chemicznej (p. 347-355)
Zagrożenia wynikające z uwalniania talu, ołowiu i kadmu z naturalnych oraz antropogenicznych źródeł zanieczyszczeń (p. 357-367)
Zastosowanie procedur frakcjonowania chemicznego do oceny ryzyka zanieczyszczeń środowiska naturalnego metalami ciężkimi (p. 369-379)
Conference

Konferencja Naukowo-Techniczna : Nauka dla obronności : Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, 14-15.09.2022, Poznań, Polska

Total point value of monograph

80

Total point value for editor

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.