Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Potencjał międzynarodowy we współpracy między sektorem nauki i biznesu - studium przypadku parku narodowo-technologicznego

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • współpraca sektora nauki i biznesu
  • przedsiębiorczy uniwersytet
  • park naukowo-technologiczny
  • start-upy
  • przedsiębiorczość technologiczna
Abstract

PL Wyzwania współczesnej gospodarki rynkowej związane z większą użytecznością badań naukowych, a także wielodyscyplinarne ścieżki współpracy międzynarodowej rzucają nowe światło na rolę uczelni i jej relacji z otoczeniem biznesowym. Budowanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych z kluczowymi partnerami, interesariuszami i współpracownikami, którzy będą wspierać sieć wymiany doświadczeń, wiedzy i realizację wspólnych projektów, ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia pełnego potencjału przedsiębiorczego uniwersytetu w zakresie działalności badawczej, dydaktycznej i misji przedsiębiorczej. Przedsiębiorczy uniwersytet jest logicznie powiązany z koncepcją przedsiębiorczości technologicznej, która polega na zwiększeniu praktycznej użyteczności wyników badań naukowych nad nowoczesnymi technologiami, zdolności absorpcyjnej i twórczej firm zorientowanych na technologię oraz na wspólnym poszukiwaniu i eksploatacji technologii. Celem zaprojektowanych badań jakościowych była identyfikacja działań i programów wspierania współpracy pomiędzy nauką i biznesem w kierunku stymulowania działalności przedsiębiorczej o charakterze innowacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem potencjału międzynarodowego. Dla realizacji celu pracy zastosowano metodę wywiadów bezpośrednich pogłębionych oraz studium przypadku na przykładzie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wyniki badań potwierdzają, że PPNT skutecznie angażuje się w budowanie relacji między sferą nauki i biznesu poprzez odpowiednio zdywersyfikowane formy współpracy, narzędzia, programy i jednostki wsparcia oraz wykorzystuje potencjał międzynarodowy do wspierania przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce.

Pages (from - to)

251 - 271

URL

https://www.dropbox.com/s/fqiyzb00jdg0ews/Spo%C5%82eczna%20odpowiedzialno%C5%9B%C4%87%202022_Ewa%20Badzi%C5%84ska_POTENCJA%C5%81%20MI%C4%98DZYNARODOWY.pdf?dl=0

Book

Wpływ otoczenia międzynarodowego na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce

Ministry points / chapter

20

Ministry points / chapter (humanities, social sciences and theology)

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.