Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Ewa Badzińska

PBN ID

1494524

ResearcherID

N-3164-2014

ORCID

0000-0002-2621-976X

Google Scholar

ru9LKGAAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Rozdziały (6)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS