Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Wybrane założenia projektowania infrastruktury krytycznej podczas obciążeń wybuchowych

Authors

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.9] Mechanical engineering

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • bezpieczeństwo
  • infrastruktura krytyczna
  • obciążenie wybuchem
  • kryteria przeżycia
  • ryzyko
Abstract

PL W pracy zawarto wybrane zagadnienia związane z realizacją projektów naukowo-badawczych oraz zadań realizowanych w Instytucie Analizy Konstrukcji Politechniki Poznańskiej związanych z bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej państwa. W szczególności omówiono podstawy procesu oceny ryzyka oraz analizy kosztowo-jakościowej planowanych działań. Jako wartość dodaną opisano proces projektowania i wzmocnienia kluczowego elementu konstrukcyjnego na przykładzie jednowarstwowej ściany murowanej. W ramach uzupełnienia przytoczono również wybrane kryteria oceny zagrożenia / bezpieczeństwa dla życia ludzkiego w oparciu o funkcję bazującą na obciążeniu falą podmuchową powstałą w wyniku wybuchu.

Pages (from - to)

245 - 257

Book

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Tom 2

Presented on

Konferencja Naukowo-Techniczna : Nauka dla obronności : Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, 14-15.09.2022, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.