Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Źródła i konsekwencje obecności antybiotyków w środowisku

Authors

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ S ] student | [ SzD ] doctoral school student

Scientific discipline (Law 2.0)

[7.6] Chemical sciences

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • antybiotyki
  • antybiotykooporność
Abstract

PL Występowanie antybiotyków w środowisku jest związane z ich właściwościami chemicznymi i farmakokinetycznymi. Związki te w ekosystemach mogą ulegać zmianom i prowadzić do mutacji bakterii powodujących ich antybiotykooporność. Ważnym wsparciem dla regulacji obecności antybiotyków w środowisku jest wyjaśnienie związku przyczynowego między ich obecnością a wpływem na ekosystem. W związku z tym dokładne wykrywanie i oznaczanie ilościowe antybiotyków występujących w środowisku oraz związków o potencjalnej aktywności biologicznej stanowiłoby ważny krok w tworzeniu bazy naukowej. Wyniki badań dotychczas przeprowadzonych zachęcają do kontynuowania i poszerzania prac badawczych w celu wnikliwego monitorowania i zrozumienia zachowania antybiotyków w ekosysyemach.

Pages (from - to)

335 - 347

Book

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Tom 2

Presented on

Konferencja Naukowo-Techniczna : Nauka dla obronności : Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, 14-15.09.2022, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.