Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

The Effect of the Flight Experience on the Visual Behavior of Pilots – A Preliminary Study

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ S ] student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport

Title variant

PL Wpływ doświadczenia lotniczego na zachowanie wzrokowe pilotów – badania pilotażowe

Year of publication

2022

Published in

Journal of Konbin

Journal year: 2022 | Journal volume: vol. 52 | Journal number: iss. 3

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • aviation safety
  • ILS approach
  • gaze behavior
PL
  • bezpieczeństwo lotnicze
  • podejście do lądowania
  • zachowanie wzrokowe
Abstract

EN The eye tracking technique is increasingly used in the context of examining the method of processing visual information from instruments and displays located in the cockpit of an airplane. An important aspect is monitoring the pilot's visual behavior in the most difficult phase of the flight, which is the landing of the plane. Six people participated in the research, divided into three groups according to their experience. The subjects performed three landing approaches in various weather conditions. During the study, the visual behavior of the participants was recorded using the Pupil Invisible eye tracker. Based on the analysis of heatmaps and areas of interest, differences in the distribution and number of fixations in the visual field between pilots with different aviation experience were shown.

PL Technika eye trackingu znajduje coraz szersze zastosowanie w kontekście badania sposobu przetwarzania informacji wizualnych z przyrządów i wyświetlaczy umieszczonych w kokpicie samolotu. Istotnym aspektem staje się monitorowanie zachowania wzrokowego pilota w najtrudniejszej fazie lotu, jaką jest lądowanie samolotu. W badaniach wzięło udział sześć osób, podzielonych względem doświadczenia na trzy grupy. Badani wykonywali trzy podejścia do lądowania w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych. Podczas badania rejestrowano zachowanie wzrokowe uczestników przy wykorzystaniu eye trackera Pupil Invisible. Na podstawie analizy map cieplnych oraz obszarów zainteresowania wykazane zostały różnice w rozmieszczeniu oraz liczbie fiksacji w polu wizualnym pomiędzy pilotami o zróżnicowanym doświadczeniu lotniczym.

Pages (from - to)

53 - 76

DOI

10.2478/jok-2022-0023

URL

http://www.journal.itwl.pl/images/2022t52v3/03%20Journal-Volume_52_Issue_3_53_76_page.pdf

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

40.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.