Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Analiza sekwencji zdarzeń w czasie ataku na obiekt infrastruktury krytycznej prowadzonego za pomocą bezzałogowego statku powietrznego

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering, geodesy and transport

Title variant

EN Analysis of the sequence of events during an attack on a critical infrastructure object conducted with the use of an unmanned aerial vehicle

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • infrastruktura krytyczna
  • bezzałogowe statki powietrzne
  • sekwencja ataku
EN
  • critical infrastructure
  • unmanned aerial vehicles
  • attack sequence
Abstract

PL Bezzałogowe statki powietrzne zwane potocznie dronami są źródłem zagrożeń dla obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa w tym dla obiektów infrastruktury krytycznej. Codzienne doniesienia medialne wskazują, że statki te, ze względu na swoje cechy użytkowe, są coraz częściej stosowane w atakach zarówno na ludzi, w tym na polityków jak i na obiekty przemysłowe. Analiza sekwencji zdarzeń występujących od rozpoczęcia startu przez drona do zakończenia przeprowadzanego ataku, jak również poznanie metod detekcji, neutralizacji oraz metod prewencji może być podstawą wypracowania procedur bezpieczeństwa dla operatorów infrastruktury krytycznej, a tym samym przyczynić się do rozwinięcie sposobów ograniczenia ryzyka w tych obszarach.

EN Unmanned aerial vehicles are a source of threats to facilities important for state security, including critical infrastructure facilities. Every day media reports indicate that these ships, due to their functional features, are more and more often used in attacks both against people, including politicians, and industrial facilities. The analysis of the sequence of events from the moment the drone takes off until the end of the attack, as well as learning about the methods of detection, neutralization and prevention methods can be the basis for developing procedures in the event of an unmanned attack by critical infrastructure operators, and thus contribute to limiting the possible consequences of the attack.

Pages (from - to)

81 - 96

URL

https://itwl.pl/media/attachments/2022/10/18/tom_ii_nauka_dla_obronnosci.pdf#page=91

Book

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Tom 2

Presented on

Konferencja Naukowo-Techniczna : Nauka dla obronności : Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, 14-15.09.2022, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.