Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Analiza sekwencji zdarzeń w czasie ataku na obiekt infrastruktury krytycznej prowadzonego za pomocą bezzałogowego statku powietrznego

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • infrastruktura krytyczna
  • bezzałogowe statki powietrzne
  • sekwencja ataku
Abstract

PL Bezzałogowe statki powietrzne zwane potocznie dronami są źródłem zagrożeń dla obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa w tym dla obiektów infrastruktury krytycznej. Codzienne doniesienia medialne wskazują, że statki te, ze względu na swoje cechy użytkowe, są coraz częściej stosowane w atakach zarówno na ludzi, w tym na polityków jak i na obiekty przemysłowe. Analiza sekwencji zdarzeń występujących od rozpoczęcia startu przez drona do zakończenia przeprowadzanego ataku, jak również poznanie metod detekcji, neutralizacji oraz metod prewencji może być podstawą wypracowania procedur bezpieczeństwa dla operatorów infrastruktury krytycznej, a tym samym przyczynić się do rozwinięcie sposobów ograniczenia ryzyka w tych obszarach.

Pages (from - to)

81 - 96

Book

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Tom 2

Presented on

Konferencja Naukowo-Techniczna : Nauka dla obronności : Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, 14-15.09.2022, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.