Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Wpływ emisji rakiet nośnych na atmosferę ziemską

Authors

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Title variant

EN Launch vehicle emission effect on the Earth's atmosphere

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • rakieta nośna
  • emisja
  • warstwa ozonowa
  • wymuszanie radiacyjne
EN
  • launch vehicle
  • emission
  • ozone layer
  • radiative forcing
Abstract

PL W artykule przedstawiono rodzaje paliw, wraz ze składem spalin, stosowane w popularnych rakietach nośnych. Wyszczególniono wpływ poszczególnych produktów spalania paliw rakietowych na warstwę ozonową oraz wymuszanie radiacyjne. Dokonano zestawienia wielkości emisji pierwiastków dla różnych rakiet w ujęciach na jeden start, na jedną tonę ładunku oraz na jednego pasażera. Wskazano możliwe kierunki rozwoju napędów kosmicznych.

EN The article presents the types of fuels, along with the composition of exhaust gases, used in popular launch vehicles. The influence of particular rocket fuel combustion products on the ozone layer and radiative forcing are detailed. A comparison of the emission values for various launch vehicles was made in shots per one launch, per one ton of cargo and per one passenger. Possible directions for the development of drives were also showed.

Pages (from - to)

247 - 256

Book

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Tom 1

Presented on

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, 14-15.09.2022, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.