Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Projekt hybrydowej instalacji OZE z magazynem energii dla domku letniskowego

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics and electrical engineering

Title variant

EN The design of hybrid installation of RES with energy storage for a summer house

Year of publication

2022

Chapter type

poster

Publication language

polish

Keywords
PL
  • OZE
  • instalacja hybrydowa
  • dom niezależny energetycznie
  • instalacja off-grid
Abstract

PL Niniejsza praca zajmuje się problemem zapewnienia zasilania w energię elektryczną domku letniskowego. Wykorzystano do tego instalację typu off-grid składającą się z odnawialnych źródeł energii w postaci turbiny wiatrowej oraz paneli fotowoltaicznych. W celu zbilansowania produkcji energii elektrycznej oraz zapotrzebowania domku letniskowego na energię elektryczną projektowaną instalację wsparto magazynem energii. Zapotrzebowanie na energię elektryczną zasymulowano w cyklach dobowych dla różnych przypadków funkcjonowania budynku w ciągu roku. Na podstawie danych meteorologicznych przeprowadzono symulację generacji energii. Analiza symulacyjna pozwoliła na przeprowadzenie oceny technicznej oraz ekonomicznej projektowanej instalacji.

Pages (from - to)

1 - 1

Book

XLIII SPETO : Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, Gliwice-Ustroń, 25-27.05.2022 : program

Presented on

XLIII SPETO : Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, 25-27.05.2022, Gliwice-Ustroń, Polska

License type

other

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.