Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Algorytmiczne aspekty rozszerzonych czasowych sieci Petriego

Authors

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.3] Information and communication technology

Title variant

EN Algorithmic aspects of extended time Petri nets

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Sieci Petriego są popularnym narzędziem do modelowania złożonych systemów biologicznych. Systemy te zazwyczaj charakteryzują się wysoką liczbą powiązań między swoimi elementami składowymi. Bardzo istotnym elementem opisującym wiele aspektów takich systemów jest czas. Może to być zarówno czas do zainicjowania oraz trwania reakcji chemicznych, czy też czas życia substancji wchodzących w skład działającego układu. W niniejszym artykule proponowany jest nowy rodzaj sieci czasowej, umożliwiającej tworzenie modeli unifikujących wymienione dane czasowe. Przedstawione zostaną dwa przykładowe algorytmy wykorzystujące informacje związane z czasem, dzięki którym można uzyskiwać dodatkowa˛wiedze˛ o modelu opartym na proponowanej sieci.

Pages (from - to)

91 - 101

Book

Automatyzacja procesów dyskretnych : teoria i zastosowania. T. 2

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.