Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

The Polish Contribution to Enhance the Culture of Medical Security

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Title variant

PL Polski wkład we wzmacnianie kultury bezpieczeństwa medycznego

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

english

Keywords
EN
  • organizational culture
  • human
  • management
  • medical
  • security
  • self-assessment
Abstract

EN We are the first Polish scientists to be commissioned by the International Atomic Energy Agency Department of Nuclear Security to conduct a nuclear security culture self-assessment study in hospital. We conducted the Coordinated Research Project (CRP) in collaboration with the International Atomic Energy Agency and two private Polish subsidiaries that use radioactive sources and materials. In this article, we publish a sample report of a survey conducted between 2015 and 2018 in one of the three Affidea Poznań departments: the Department of Radiotherapy Poznań. We describe the course of the survey, including its plan and method of implementation. Then we present selected methods used in the project to analyze, summarize and present the results obtained. This CRP proved to be a great challenge for our team. We brought a lot of experience from this study and working with two very specific types of organizations. Studying and researching security culture, especially when you are just breaking new ground, is a great challenge.

PL Jesteśmy pierwszymi polskimi naukowcami, którzy przy wsparciu Międzynarodowej Energii Atomowej w Wiedniu, Agencji Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego, przeprowadzili badania samooceny kultury bezpieczeństwa jądrowego w polskich szpitalach. Zrealizowaliśmy projekt badawczy we współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej oraz dwoma filiami prywatnych szpitali wykorzystującymi źródła i materiały promieniotwórcze. W niniejszym artykule publikujemy przykładowy raport z badania przeprowadzonego w latach 2015-2018 w Affidea Poznań, Oddziale Radioterapii Poznań. Opisujemy przebieg badania, w tym jego plan i sposób realizacji. Następnie przedstawiamy wybrane metody zastosowane w projekcie, analizy, podsumowania i prezentację uzyskanych wyników. Projekt okazał się prawdziwym wyzwaniem dla naszego zespołu. Zdobyliśmy wiele doświadczeń ze współpracy z dwoma bardzo różnymi rodzajami organizacji.

Pages (from - to)

335 - 349

Book

40th IBIMA Conference Proceedings : Communication and social security in terms of human resource management

Presented on

40th International Business Information Management Association Conference IBIMA 2022, 29-30.11.2022, Seville, Spain

Ministry points / chapter

5.0

Ministry points / conference (CORE)

70.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.