Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Analiza samolotów myśliwskich na podstawie wybranych parametrów

Authors

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Title variant

EN Analysis of Fighters Based on Selected Parameters

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • mechanika lotu
  • aerodynamika
EN
  • flight mechanics
  • aerodynamics
Abstract

PL W artykule przedstawiono analizę porównawczą parametrów samolotów myśliwskich z napędem turboodrzutowym. Pod uwagę wzięto masy samolotów, obciążenie płata, ciągi oraz osiągane prędkości. Przedstawiono, jak te parametry zmieniały się na przełomie wielu lat, od początków pierwszych samolotów z napędem turboodrzutowym do czasów współczesnych. Na tej podstawie otrzymano funkcje trendów, których kształt zaprezentowano na załączonych wykresach.

EN The paper presents a comparative analysis of the parameters of fighters with a turbojet drive. Aircraft masses, wing load, thrusts and speeds were taken into account. There were showed these parameters in changed over the years, from the beginnings of the first turbojet airplanes to the present day. On this basis, the trend functions were obtained, the shape of which was presented in the attached figures.

Pages (from - to)

55 - 61

Book

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Tom 1

Presented on

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, 14-15.09.2022, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.