Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Zastosowanie teorii cienkiego profilu do wyznaczania charakterystyki aerodynamicznej

Authors

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • mechanika płynów
  • aerodynamika
  • teoria cienkiego profilu
Abstract

PL W artykule przedstawiono analizę związaną z wykorzystaniem teorii cienkiego profilu. Zawarto w nim najważniejsze informacje i założenia tej metody. Przy jej pomocy wyznaczona została charakterystyka aerodynamiczna Cz(α) i Cm(α) dla wybranej grupy profili lotniczych. Wyniki porównano z danymi literaturowymi.

Pages (from - to)

63 - 68

Book

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Tom 1

Presented on

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, 14-15.09.2022, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.