Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Stres Cyfrowy – jedna z przyczyn spadku motywacji do kształcenia na studiach?

Authors

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ SzD ] doctoral school student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.9] Mechanical engineering
[6.6] Management and quality studies

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • nauka zdalna
  • stres cyfrowy
Abstract

PL W artykule poruszono tematykę związaną ze stresem cyfrowym. Opisana została geneza zjawiska w tym kontekst rozwoju technologicznego, zmian pokoleniowych uwzględniając obecne zachowania społeczne. Przedstawiono najbardziej pozytywne i negatywne skutki nauki/pracy zdalnej. Na podstawie obecnej literatury przedmiotu dokonano definicji zjawiska. Zebrano również najważniejsze zasoby, które wykorzystywane są dla tej formy pracy i nauki. W części empirycznej artykułu zawarto wyniki badań przeprowadzone wśród 150 studentów. Problemem badawczym była ocena jakości kształcenia zdalnego i poziom odczuwanego stresu cyfrowego. W większości udzielonych odpowiedzi nauka zdalna nie jest przyczyną niepodejmowania studiów i rezygnowania z dalszego kształcenia w przypadku zmiany formy zajęć na zdalne. Jednakże powoduje wyższy poziom stresu niż w przypadku nauki stacjonarnej. Stres cyfrowy powinien być badany w sposób indywidualnych predyspozycji każdego człowieka i być włączony jako czynnik ryzyka w przypadku okresowych badań lekarskich pracowników. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny.

Pages (from - to)

131 - 143

URL

http://inw-spatium.pl/wp-content/uploads/2022/09/MIK-21-2022-Aspekty-spo%C5%82eczne-2.pdf

Book

MIK-21 : Międzynarodowa Innowacyjność i Konkurencyjność w XXI w. : aspekty społeczne

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.