Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Modelowanie rozwoju temperatury w konstrukcji w warunkach pożaru

Authors

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering, geodesy and transport

Year of publication

2022

Published in

Nowoczesne hale

Journal year: 2022 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Abstract

PL Zgodnie z zapisami § 207.1. warunków technicznych [1] budynek powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby w razie wystąpienia pożaru zapewnić zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas. Zapis ten jest zgodny z wymaganiami zapisanymi w dyrektywie CPR304/2011 [2] dotyczącej wyrobów budowlanych, dla której Eurokody są dokumentami odniesienia w zakresie wykazania zgodności z wymaganiami dyrektywy.

Pages (from - to)

18 - 24

URL

https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-60c7345b-8d8c-4ea1-9974-3cbaeb11ac26?q=bwmeta1.element.baztech-450f3100-b6af-451d-ae7b-b0639bac144d;2&qt=CHILDREN-STATELESS

Ministry points / journal

5

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.