Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Utrzymanie predykcyjne w budownictwie – szanse i bariery implementacji

Authors

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport

Title variant

EN Predictive maintenance in construction industry – opportunities and barriers of implementation

Year of publication

2022

Published in

Materiały Budowlane

Journal year: 2022 | Journal number: nr 12

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • utrzymanie predykcyjne
  • zarządzanie techniczne budynkiem
  • utrzymanie budynku
Abstract

PL W artykule zdefiniowano pojęcie utrzymania predykcyjnego. Na podstawie doświadczeń z jego stosowania w produkcji omówiono koncepcję utrzymania predykcyjnego w budownictwie. W tym celu wykorzystano założenia systemu wspomagania zarządzania technicznego. Dokonano analizy szans i barier systemu z punktu widzenia jego tworzenia i zastosowania. Na tej podstawie sformułowano wnioski wskazujące na zasadność budowy systemu wykorzystującego podejście utrzymania predykcyjnego i jego stosowanie.

Pages (from - to)

101 - 103

DOI

10.15199/33.2022.12.27

URL

https://www.materialybudowlane.info.pl/pl/14706

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

100.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.