Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Prognozowanie zmian parametrów stanu technicznego nawierzchni drogowej na odcinku doświadczalnym

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Rozpoczęty przed wielu laty program długotrwałych obserwacji i badań nawierzchni jezdni na drogowym odcinku doświadczalnym w Poznaniu na ul. Serbskiej (dzisiaj Al. Solidarności) obejmował rejestrowanie oddziaływań zewnętrznych wpływających na nawierzchnię drogową, realizację specjalistycznych pomiarów ultradźwiękowych i pomiarów równości poprzecznej metodą niwelacji precyzyjnej. Założono również wykonywanie standardowych badań nawierzchni z wykorzystaniem możliwości wykonawczych Laboratorium Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu. Badaniami objęto okres (29 lat) przekraczający planowany 20-letni czas eksploatacji podatnej nawierzchni drogowej, co pozwoliło na wielostronne opracowanie wyników badań i obserwacji nawierzchni jezdni. Dla realizacji tego celu wybrano nowo budowany odcinek ul. Serbskiej (dzisiaj Al. Solidarności) między ul. Obornicką (dzisiaj ul. Piątkowska) a ul. Rakoczego (dzisiaj ul. Księcia Mieszka I). Odcinek doświadczalny został oddany do eksploatacji 29 października 1984 r. Po dopuszczeniu do użytkowania odcinka ul. Serbskiej rozpoczęto realizację wieloletniego programu badań i obserwacji nawierzchni na odcinku doświadczalnym pod kierunkiem redaktora pracy. W rozdziale 6.3 przedstawiono wyniki analiz statystycznych dla obserwacji oddziaływań i standardowych badań nawierzchni drogowej wykonanych na odcinku doświadczalnym w latach 1996-2013.

Pages (from - to)

239 - 264

URL

https://www.wydawnictwo.put.poznan.pl/books/isbn_978-83-7775-654-6

Book

Długotrwałe badania nawierzchni drogowej na odcinku doświadczalnym w Poznaniu

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.