Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Długotrwałe badania nawierzchni drogowej na odcinku doświadczalnym w Poznaniu

Editors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ E ] pensioner

Title variant

EN Long-term surface tests on the road experimental section in Poznan

Year of publication

2022

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Rozpoczęty przed wielu laty program długotrwałych obserwacji i badań nawierzchni jezdni na drogowym odcinku doświadczalnym w Poznaniu na ul. Serbskiej (dzisiaj Al. Solidarności) obejmował rejestrowanie oddziaływań zewnętrznych wpływających na nawierzchnię drogową, realizację specjalistycznych pomiarów ultradźwiękowych i pomiarów równości poprzecznej metodą niwelacji precyzyjnej. Założono również wykonywanie standardowych badań nawierzchni z wykorzystaniem możliwości wykonawczych Laboratorium Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu. Badaniami objęto okres (29 lat) przekraczający planowany 20-letni czas eksploatacji podatnej nawierzchni drogowej, co pozwoliło na wielostronne opracowanie wyników badań i obserwacji nawierzchni jezdni. Dla realizacji tego celu wybrano nowo budowany odcinek ul. Serbskiej (dzisiaj Al. Solidarności) między ul. Obornicką (dzisiaj ul. Piątkowska) a ul. Rakoczego (dzisiaj ul. Księcia Mieszka I). Odcinek doświadczalny został oddany do eksploatacji 29 października 1984 r. Po dopuszczeniu do użytkowania odcinka ul. Serbskiej rozpoczęto realizację wieloletniego programu badań i obserwacji nawierzchni na odcinku doświadczalnym pod kierunkiem redaktora pracy. W niniejszej pracy zbiorowej podsumowano podjęty przed wielu laty program obserwacji i badań nawierzchni jezdni na rzeczywistym odcinku drogi. Wyniki obserwacji i badań prowadzonych przez 29 lat na odcinku doświadczalnym w Poznaniu przedstawiono w kolejnych rozdziałach pracy: rozdział 2 obejmuje okres obserwacji i badań od roku 1984 do 1990, rozdział 3 od roku 1991 do 1995, a rozdział 4 od roku 1996 do 2013. Zbiorcze przedstawienie wyników obserwacji i badań przeprowadzonych w latach 1984–2013 zamieszczono w rozdziale 5. Wyniki obserwacji i badań poddano szczegółowej analizie w następujących okresach: − pierwszym dotyczącym lat 1984–1990 – podrozdział 6.1, − drugim obejmującym lata 1991–1995 – podrozdział 6.2, − trzecim, czyli od roku 1996 do 2013 – podrozdział 6.3. W podrozdziale 6.4 podsumowano analizę wyników obserwacji i badań wykonanych na odcinku doświadczalnym w Poznaniu w latach 1984–2013. W rozdziale 7 omówiono zagadnienie związane z prognozowaniem zmian parametrów stanu technicznego nawierzchni drogowej na odcinku doświadczalnym. W podsumowaniu pracy zamieszczono rozważania związane z przydatnością obserwowanego układu konstrukcyjnego nawierzchni asfaltowej poddanej eksploatacji przez 37 lat.

Place

Poznań, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Publisher name from the Ministry list

Politechnika Poznańska

Date of publication

2022

Number of pages

271

ISBN

978-83-7775-654-6

Catalog

xx005351578

URL

https://www.wydawnictwo.put.poznan.pl/books/isbn_978-83-7775-654-6

Keywords
PL
  • długotrwałe badania
  • nawierzchnia drogowa
  • diagnozowanie
  • ocena stanu technicznego
  • nawierzchnie długowieczne
  • prognozowanie zmian
Chapters
Analiza wyników obserwacji i badań wykonanych na odcinku doświadczalnym w Poznaniu w latach 1996-2013 (p. 211-226)
Prognozowanie zmian parametrów stanu technicznego nawierzchni drogowej na odcinku doświadczalnym (p. 239-264)
Total point value of monograph

80

Total point value for editor

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.