Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Identyfikacja zaburzeń momentu elektromagnetycznego w aplikacji napędowej z silnikiem PMSM

Authors

[ 1 ] Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics and electrical engineering

Title variant

EN Torque disturbances identification in electric drive application with PMSM

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • tętnienia momentu
  • PMSM
  • identyfikacja parametryczna
  • optymalizacja nieliniowa
EN
  • torque ripples
  • PMSM
  • parametric identification
  • nonlinear optimization
Abstract

PL W pracy przedstawiono procedurę parametrycznej identyfikacji zaburzeń momentu elektromagnetycznego w napędzie bezpośrednim z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych (PMSM). Omówiono typowe źródła okresowych zaburzeń momentu, wynikających bezpośrednio z konstrukcji i zasady działania silnika z magnesami trwałymi, jak również zaburzenia spowodowane błędami w pomiarze prądu silnika. Zaproponowano zastępczy model symulacyjny napędu oraz metodę identyfikacji parametrów zaburzeń opartą o nieliniową optymalizację. Zaprezentowano symulacyjne wyniki weryfikacji proponowanej metody oraz przykładowe wyniki eksperymentalne.

EN This paper presents a procedure for parametric identification of electromagnetic torque disturbances in a direct drive with a permanent magnet synchronous motor (PMSM). Typical sources of periodic torque disturbances are discussed: disturbances resulting directly form structure and operation of PMSM as well as disturbances caused by errors in the motor current measurement. Simulation model of drive with disturbances is proposed as well as method for identifying disturbance parameters based on nonlinear optimization. The simulation results of the verification of the proposed method and exemplary experimental results are presented. (Torque disturbances identification in electric drive application with PMSM).

Pages (from - to)

1 - 6

Book

XV Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2022"

Presented on

XV Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2022", 23-25.11.2022, Łódź, Polska

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.