Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Flexible Formwork Flow 4.0 – usprawnienie modelu zarządzania deskowaniami na budowie w myśl zasad Przemysłu 4.0

Authors

[ 1 ] Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ SzD ] doctoral school student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport

Title variant

EN Flexible Formwork Flow 4.0 – improvement of formwork management on site in accordance with the principles of Industry 4.0

Year of publication

2022

Published in

Materiały Budowlane

Journal year: 2022 | Journal number: nr 12

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Construction 4.0
 • Industry 4.0
 • Lean Management
 • Flexibility
 • deskowania
 • rusztowania
 • badania nakładów roboczych
 • budowa
 • proces montażu
 • podwykonawcy
 • siła robocza
 • sprzęt budowlany
 • nowoczesne technologie
 • czujniki RFID
Abstract

PL W wyniku badań opisywana koncepcja 3F4 została uzupełniona o system geolokalizacji i monitoring dostępny w trybie rzeczywistym. Jednocześnie należy pamiętać, iż bieżące nakłady kosztów ulegają ciągłym zmianom i są na bieżąco aktualizowane w systemie 3F4. Dzięki wprowadzeniu metodologii Lean i/lub Agile uzyskujemy pewność, że budowa działa w sposób zapewniający stabilizację procesów budowlanych oraz możliwość dostosowania do zmian. Chociaż te dwie koncepcje wymagają podjęcia innych kroków w kierunku osiągnięcia różnych celów, jednak właściwe ich połączenie z uwzględnieniem metod klasycznych i idei Przemysłu 4.0 pozwala w efekcie osiągnąć efekt synergii – usprawnienie analizowanego procesu.

Pages (from - to)

67 - 72

DOI

10.15199/33.2022.12.18

URL

https://www.materialybudowlane.info.pl/images/2022/12/s067-072.pdf

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

100.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.