Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Sposoby obrazowania trójwymiarowej przestrzeni na dwuwymiarową płaszczyznę rysunku. Doświadczenia autorskie

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Abstract

PL W artykule zestawiono dwa rodzaje technik rysunkowych, które dzieli czterdzieści dwa lata. Seria rysunków wykonanych techniką klasyczną czyli ołówkiem oraz tuszem powstała w 1980 roku. Seria druga wykonana przy pomocy aparatu fotograficznego i tabletu wykonana została w 2022 roku.

Pages (from - to)

5 - 20

Book

Arte 4

Ministry points / chapter

5

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.