Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Download BibTeX

Title

Arte 4

Year of publication

2022

Book type

edited book

Publication language

polish

Abstract

PL Praca zbiorowa pracowników Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej oraz współautorów spoza uczelni. Prezentuje dokonania autorów za pomocą technik oraz środków wyrazu innych niż werbalne. Ukazanie i opisanie ich w niniejszej książce pozwala zaobserwować jakimi technikami codziennymi i niecodziennymi posługuje się inżynier architekt w swojej pracy.

Place

Poznań, Polska

Publisher name

Stowarzyszenie Psychologia i Architektura

Date of publication

2022

Number of pages

218

ISBN

978-83-62051-73-1

Keywords
PL
  • architektura
  • urbanistyka
  • sztuka
  • rysunek
  • malarstwo
  • wizualizacja
Chapters
Sposoby obrazowania trójwymiarowej przestrzeni na dwuwymiarową płaszczyznę rysunku. Doświadczenia autorskie (p. 5-20)
How Can 3D Objects Be Projected Onto a 2D Plane? Author’s Life Experience (p. 21-36)
Charakter i detal zabudowy małych miast Bretanii w autorskim malarstwie akwarelowym (p. 45-56)
The character and detail of the buildings of small towns in Brittany in the author’s watercolor paintings (p. 57-68)
Kalka w obróbce cyfrowej (p. 69-81)
Tracing Paper in Digital Processing (p. 83-95)
Architektura – Idea – Sztuka (p. 97-111)
Architecture – Idea – Art (p. 113-127)
Woda jako nośnik emocji, pasji i kreator nastroju – doświadczenia malarskie (p. 129-136)
Water as a Medium of Emotions, Passion and Mood Creator – Painting Experiences (p. 147-164)
Gry video jako wirtualne środowisko kreacji urbanistycznej – studium przypadku (p. 165-172)
Video Games as Virtual Environment of Urban Creation – Case Study (p. 173-180)
Obrazy zbierane po drodze (p. 191-204)
Images Collected on the Road (p. 205-218)
Autokomentarz do projektów witraża Biotekton Kinetyczna Struktura Światła (wersja II) do foyjer Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu (p. 223-237)
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.