Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Kalka w obróbce cyfrowej

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Poznań
  • konkurs urbanistyczny
  • kompozycja przestrzenna
  • kalka
  • rysunek odręczny
Abstract

PL Zbiór przedstawionych kalek to projekt koncepcji urbanistycznej w ramach obszaru „Wolnych Torów” na odcinku wzdłuż ulicy Roosevelta w Poznaniu. Kolejne elementy koncepcji tradycyjnie zostały odręcznie naniesione na kalkach. Zeskanowanie kalek przeniosło wszystkie warstwy na dysk i pozwala w programie graficznym takim jak Photoshop lub Gimp na wyświetlanie warstw projektu, dokładnie tak jak w przypadku łączenia warstw kalki. Rysunki przedstawiają różne warianty złączonych warstw.

Pages (from - to)

69 - 81

Book

Arte 4

Ministry points / chapter

5

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.