Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Architektura – Idea – Sztuka

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • forma architektoniczna
  • percepcja architektury
  • rejestr architektury
Abstract

PL Architektura i urbanistyka, jako dziedzina nauk technicznych, na płaszczyznach twórczych oraz w przekazie informacyjnym, posługuje się także odręczną techniką obrazowania przestrzeni. Zapis idei architektonicznych przedstawiany jest w postaci rysunków, szkiców, sięga także dalej, do artykulacji malarskich czy grafiki. Autorskie notacje architektoniczne odgrywają istotną rolę jako dokumentacje zrealizowanych i niezrealizowanych projektów, są niepowtarzalnymi obrazami idei architektonicznych. Krok po kroku, rejestrując etapy kreacji konkretnych brył, nierzadko stanowią autonomiczne dzieła sztuki, potwierdzając tym samym wysokiej jakości warsztat zawodowy. Niezależnie od stopnia zaawansowania technik komputerowych, niedoścignionych w realistycznej prezentacji świata produkcjach VR, odręczny zapis pozostaje ważnym i często nieocenionym narzędziem w pracy twórczej projektantów.

Pages (from - to)

97 - 111

Book

Arte 4

Ministry points / chapter

5

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.