Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Nowoczesne miasto i modernizacje w Poznaniu na tle Strasburga

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning

Title variant

EN A New Image. Modernisation in Poznań Against the Backdrop of Strasbourg

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • architektura
  • Poznań
  • Strasbourg
  • dziedzictwo
Abstract

PL Poznań jest od lat uznawany za przykład nowoczesne- go miasta, zarówno w oczach jego mieszkańców, jak i odwiedzających gości. Symbolem tej nowoczesności, poza warstwą ideową i tożsamościową, wytworami nauki i techniki, rozwojem przemysłu czy działalnością Międzynarodowych Targów Poznańskich, była również przestrzeń miejska. Także Strasburg postrzegany jest jako duże, nowoczesne miasto i silny ośrodek uniwersytecki, siedziba wielu europejskich instytucji. W obu miastach przekształcenia obszarów śródmiejskich były przykładem modernizacyjnych tendencji zachodzących w XX wieku w wielu miastach europejskich. Pomimo wyrazistej warstwy ideowej, symbolicznej i tożsamościowej w przestrzeni Poznania i Strasburga procesy te zachodziły nieco odmiennie. Ich początkiem są przekształcenia strasburskiego Neustadt i dzielnicy uniwersyteckiej oraz poznańskiej dzielnicy cesarskiej wraz z ulicą Święty Marcin. W rozdziale zaprezentowano ewolucję procesów modernizacyjnych w Poznaniu ukazanych na tle rozwiązań architektonicznych w Strasbourgu.

Pages (from - to)

115 - 132

Book

Poznań – Strasburg. Powinowactwa w czasie i przestrzeni

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.