Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Nowoczesne miasto i modernizacje w Poznaniu na tle Strasburga

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning

Title variant

EN A New Image. Modernisation in Poznań Against the Backdrop of Strasbourg

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • architektura
  • Poznań
  • Strasbourg
  • dziedzictwo
Abstract

PL Poznań jest od lat uznawany za przykład nowoczesnego miasta, zarówno w oczach jego mieszkańców, jak i odwiedzających gości. Symbolem tej nowoczesności, poza warstwą ideową i tożsamościową, wytworami nauki i techniki, rozwojem przemysłu czy działalnością Międzynarodowych Targów Poznańskich, była również przestrzeń miejska. Także Strasburg postrzegany jest jako duże, nowoczesne miasto i silny ośrodek uniwersytecki, siedziba wielu europejskich instytucji. W obu miastach przekształcenia obszarów śródmiejskich były przykładem modernizacyjnych tendencji zachodzących w XX wieku w wielu miastach europejskich. Pomimo wyrazistej warstwy ideowej, symbolicznej i tożsamościowej w przestrzeni Poznania i Strasburga procesy te zachodziły nieco odmiennie. Ich początkiem są przekształcenia strasburskiego Neustadt i dzielnicy uniwersyteckiej oraz poznańskiej dzielnicy cesarskiej wraz z ulicą Święty Marcin. W rozdziale zaprezentowano ewolucję procesów modernizacyjnych w Poznaniu ukazanych na tle rozwiązań architektonicznych w Strasbourgu.

Pages (from - to)

115 - 132

Book

Poznań – Strasburg. Powinowactwa w czasie i przestrzeni

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.