Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Autokomentarz do projektów witraża Biotekton Kinetyczna Struktura Światła (wersja II) do foyjer Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Niniejszy artykuł prezentuje w szerszym zakresie etapy projektowe pod kątem poszukiwania właściwej artystycznej treści witraża i jest komplementarny do publikacji BIOTEKTON. Realizacja wpisana w otoczenie: ulicy, teatru, ludzi. w Arche & Psyche 8, w której omówiono kwestie techniczne, kontekst architektoniczny i walory kinetyczno–przestrzenne realizacji. Omówiona zostanie także wystawa: w Galerii R+ w Akademii Sztuki w Szczecinie pt. Biotekton Konstatacje i inauguracja witraża, video projekcja realizacji ATOMY1 w wykonaniu zespołu Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu.

Pages (from - to)

223 - 237

Book

Arte 4

Ministry points / chapter

5

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.