Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Modelowanie i symulacja pracy generatora wiatrowego z magazynem energii w środowisku MATLAB & SIMULINK

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ S ] student

Title variant

EN Modeling and Simulation of Working a Wind Generator with Energy Storage in MATLAB & SIMULINK Environment

Year of publication

2022

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2022 | Journal number: iss. 107

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • turbina wiatrowa
  • modelowanie elektrowni wiatrowej
  • środowisko MATLAB & SIMULINK
  • magazynowanie energii
Abstract

PL Publikacja ma charakter naukowo-techniczny i poświęcona jest modelowaniu oraz symulacji pracy generatora wiatrowego w postaci rzeczywistej turbiny wiatrowej o mocy 1,6 kW firmy Travere Industries z systemem magazynowania energii w środowisku MATLAB & SIMULINK. W pracy przedstawiono algorytm implementacji modelu z doborem elementów, które można warunkowo podzielić na dwa podsystemy. Pierwszy podsystem to model, który symuluje turbina wiatrowa za pomocą układu turbina-generator. Zastosowano w nim dwa bloki, z których jeden pełni rolę generatora PMSG, który na wyjściu generuje trójfazowy prąd przemienny (prąd stały dla obciążenia uwzględniono poprzez konwerter mostkowy). Drugi podsystem realizuje magazynowa-nie energii poprzez dwukierunkową przetwornicę DC/DC, która umożliwia oddzielenie akumulatora od szyny obciążenia. Model turbiny wiatrowej zaimplementowano w środowisku SIMULINK. W artykule przedstawiono oscylogramy z wynikami, uzyskanymi na podstawie symulacji dla różnych wartości prędkości wiatru. Przeprowadzono dokładną analizę otrzymanych wyników badań. Artykuł kończą podsumowanie i wnioski.

EN The publication is of a scientific and technical nature and is devoted to modeling and simulating the operation of a wind generator in the form of a real wind turbine 1.6 kW from Travere Industries with an energy storage system in the MATLAB & SIMULINK environment. The paper presents the model implementation algorithm with the selection of elements that can be conditionally divided into two subsystems. The first subsystem is a model that simulates a wind turbine with a turbine-generator system. It uses two blocks, one of which acts as a PMSG generator that generates three-phase alternating current at the output (direct current for the load is accounted for through a bridge converter). The second subsystem performs energy storage via a bi-directional DC / DC converter, which allows the battery to be separated from the load bus. The wind turbine model was implemented in the SIMULINK environment. The article presents oscillograms with the results obtained on the basis of simulations for various values of wind speed. A thorough analysis of the obtained test results was carried out. The article ends with a summary and conclusions.

Pages (from - to)

55 - 68

DOI

10.21008/j.1897-0737.2022.107.0005

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

1 month after publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

5

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.