Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Modelowanie solarno-wiatrowych systemów hybrydowych zasilających gospodarstwa domowe na obszarze Polski

Authors

[ 1 ] Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ P ] employee

Title variant

EN Modeling of solar-wind hybrid systems supplying household in Poland

Year of publication

2022

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2022 | Journal number: iss. 107

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • system hybrydowy
  • system solarno-wiatrowy
  • moduł fotowoltaiczny
  • turbina wiatrowa
  • energia odnawialna
EN
  • hybrid system
  • solar-wind system
  • photovoltaic module
  • wind turbine
  • renewable energy
Abstract

PL Publikacja ma charakter naukowo-techniczny i dotyczy modelowania solarno-wiatrowych systemów hybrydowych zasilających gospodarstwa domowe na obszarze Polski z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Wśród najpopularniejszych energetycznych technologii alternatywnych, znajdują się moduły fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe. Połączenie ich w ramach systemu hybrydowego może przynieść duże korzyści z uwagi na ich komplementarność. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych aspektów działania systemów hybrydowych zasilających gospodarstwa domowe i porównanie wytwarzania energii elektrycznej za ich pomocą w celu zaspokojenia zapotrzebowania na energię z jej wytwarzaniem przy wykorzystaniu pojedynczego odnawialnego źródła. Artykuł kończą podsumowanie i wnioski.

EN The publication is of a scientific and technical nature and concerns the modeling of solar-wind hybrid systems supplying households in Poland with the use of renewable energy sources. Among the most popular alternative energy technologies are photovolta-ic modules and wind turbines. Combining them within a hybrid system can bring great benefits due to their complementarity. The aim of the article is to present the most im-portant aspects of the operation of hybrid systems supplying households and to compare the generation of electricity by means of them in order to meet the demand for energy with its production using a single renewable source. The article ends with a summary and conclusions.

Pages (from - to)

69 - 81

DOI

10.21008/j.1897-0737.2022.107.0006

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

1 month after publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

5

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.