Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Ogniwa paliwowe w systemach zasilania awaryjnego obiektów infrastruktury krytycznej

Authors

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Title variant

EN Emergency Power Supply Systems Powered by Fuel

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • systemy zasilania awaryjnego
  • ogniwa paliwowe
  • wodór
  • dekarbonizacja
EN
  • emergency power supply systems
  • fuel cells
  • hydrogen
  • decarbonisation process
Abstract

PL W artykule przedstawiono możliwości zastosowania ogniw paliwowych w systemach zasilania awaryjnego w obiektach infrastruktury krytycznej. Ogniwa paliwowe, jako zapasowe źródło energii elektrycznej łączą zalety powszechnie stosowanych systemów awaryjnego zasilania tj. baterii i silników diesla. Charakteryzują się wysoką sprawnością, szybkim czasem startu, niską lub zerową emisją związków toksycznych oraz hałasu. Spośród dostępnych na rynku technologii ogniw paliwowych w układach zasilania awaryjnego najczęściej stosowane są ogniwa z membraną do wymiany protonów PEMFC (ang. Proton Exchange Membrane Fuel Cell) lub wysokotemperaturowe ogniwa stałotlenkowe SOFC. Ogniwa paliwowe mogą być zasilane paliwami kopalnymi lub odnawialnymi. Zastosowanie zielonego wodoru pochodzącego z procesu elektrolizy wody i odnawialnych źródeł energii pozwala na generację energii elektrycznej bez emisji dwutlenku węgla.

EN Paper presents the possibility of application of fuel cells in emergency power systems in critical infrastructure facilities. Fuel cells, as a backup source of electricity, combine the advantages of commonly used emergency power systems, such as batteries and diesel engines. They are characterized by high efficiency, fast start-up time, low or zero toxic emissions or noise. Available fuel cell technologies such us Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC) or High Temperature Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) are the most commonly used in commercially in backup power systems. Fuel cells can operate on fossil fuels or renewable fuels. Use of green hydrogen, from water electrolysis and renewable energy sources, allows to emergency power systems generation of carbon dioxide free electricity.

Pages (from - to)

259 - 268

Book

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Tom 2

Presented on

Konferencja Naukowo-Techniczna : Nauka dla obronności : Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, 14-15.09.2022, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.