Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Urządzenia stosowane do kontroli bezpieczeństwa w portach lotniczych

Authors

[ 1 ] Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • porty lotnicze
  • kontrola bezpieczeństwa
  • techniczne systemy bezpieczeństwa
Abstract

PL Ponieważ środki transportu lotniczego, a przede wszystkim samoloty wielokrotnie bywały miejscem ataków terrorystycznych, istotne jest skuteczne wykrywanie niebezpiecznych ładunków, które mogą zostać wykorzystane do działań o charakterze terrorystycznym. W tym celu stosuje się rozmaite systemy bezpieczeństwa w obrębie portów lotniczych. Celem niniejszej pracy było przedstawienie systemów bezpieczeństwa stosowanych do kontroli bagażu podręcznego w portach lotniczych. Niniejsza praca stanowi syntetyczny opis urządzeń stosowanych w portach lotniczych na drodze kontroli bagażu wraz z omówieniem ich zasady działania.

Pages (from - to)

155 - 164

Book

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Tom 2

Presented on

Konferencja Naukowo-Techniczna : Nauka dla obronności : Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, 14-15.09.2022, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.