Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Mateusz Nowak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Silników Spalinowych i Napędów

E-mail

mateusz.s.nowak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 52

ORCID

0000-0003-1966-0423

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (23)

Rozdziały (8)

Raporty (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)

Promotorstwo prac dyplomowych (17)

Recenzje prac dyplomowych (48)