Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Mateusz Nowak

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Silników Spalinowych i Napędów

E-mail

mateusz.s.nowak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 52

PBN ID

3995007

ORCID

0000-0003-1966-0423

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (8)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS