Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Eksploatacja i diagnostyka jachtowego napędu elektrycznego - możliwości badawczo-dydaktyczne stanowiska VETUS E-Line 7500 W

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ D ] phd student | [ S ] student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering, geodesy and transport

Year of publication

2023

Published in

Biuletyn Techniki Jachtowej

Journal year: 2023 | Journal number: nr 1(15)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • silnik elektryczny
  • stanowisko badawcze
  • stanowisko dydaktyczne
Abstract

PL Światowe trendy w zakresie rozwoju układów napędowych środków transportu ukierunkowane są na ich elektryfikację. Rezygnacja z szeroko stosowanych układów spalinowych dąży do redukcji lokalnej emisji szkodliwych i toksycznych składników spalin oraz generowanego hałasu. W trosce o środowisko, a także komfort lokalnych społeczności wiele akwenów wodnych drogą uchwały ustanowione zostało strefą ciszy. W strefie tej obowiązuje ograniczenie emitowanego hałasu do 45 dB, co tym samym oznacza wykluczenie możliwości korzystania ze sprzętu wodnego napędzanego silnikiem spalinowym na akwenie wodnym, którego taka uchwała dotyczy. Jednocześnie pozwala obciążyć karą grzywny osoby, które dopuściły się przekroczenia wskazanych ograniczeń. Należy podkreślić, że strefa ciszy obowiązuje już na większości jezior położonych w obrębie obszarów chronionych oraz na tych, które cieszą się szczególną popularnością wśród posiadaczy łodzi motorowodnych, które to wywierają niewątpliwie negatywny wpływ na otaczającą przyrodę oraz okolicznych mieszkańców. Pasjonaci sportów wodnych nie muszą jednak w pełni rezygnować ze spędzania czasu w takich miejscach - zakazem bowiem nie są objęte łodzie wyposażone w napęd elektryczny. Wzrastająca uważność na kwestie środowiska pozwala prognozować, że z czasem coraz więcej zbiorników wodnych zostanie objętych strefą ciszy. Napęd spalinowy, w jaki jest wyposażona jednostka pływająca może wówczas stanowić istotne ograniczenie dla jej użytkowania. Zakup nowej, elektrycznej łodzi nie jest jedynym dostępnym rozwiązaniem. Klasyczne modele są z powodzeniem modernizowane i wyposażane w napęd elektryczny.

Pages (from - to)

17 - 21

URL

https://btj.com.pl/2023/04/13/eksploatacja-i-diagnostyka-jachtowego-napedu-elektrycznego-mozliwosci-badawczo-dydaktycznestanowiska-vetus-e-line-7500-w/

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

5

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.