Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Wojciech Cieślik

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Silników Spalinowych i Napędów

E-mail

wojciech.cieslik@put.poznan.pl

Telefon

61 224 45 02

ResearcherID

U-4699-2017

ORCID

0000-0001-6841-5390

Google Scholar

1r6Gf28AAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (5)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS