Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Kapilarne zwężanie włókna wodnych roztworów hydroksyetylocelulozy z dodatkiem glikolu butylenowego

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[7.6] Chemical sciences

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Abstract

PL Celem badań było określenie wpływu glikolu butylenowego (butano-1,3-diolu) na właściwości reologiczne wodnych roztworów hydroksyetylocelulozy. Eksperyment został przeprowadzony metodą kapilarnego zwężania włókna. Uzyskane wyniki badań wskazują, że wraz ze wzrostem stężenia glikolu w próbce, rośnie lepkość dynamiczna roztworu oraz wydłuża się czas zerwania włókna.

Pages (from - to)

84 - 85

URL

https://drive.google.com/file/d/1Ahkp7kzrfr6Wtd7xVMAI2nI_DqAGEeXF/view

Book

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa PUTChemikon : materiały konferencyjne

Presented on

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa PUTChemikon, 6.05.2023, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.