Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Sylwia Różańska

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

sylwia.rozanska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 89

PBN ID

1709685

ResearcherID

H-8469-2014

ORCID

0000-0002-3111-1868

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (18)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (13)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS