Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Kompetencje Inżyniera 4.0 w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych. Przyczynek do dyskusji

Authors

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Szkoła Doktorska, Rektor, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ SzD ] doctoral school student

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • kompetencje
  • inżynier 4.0
Abstract

PL Termin Industry 4.0 (ang. Industrie 4.0, Industrial 4.0 – IoT, Industry 4.0) został po raz pierwszy użyty w 2011 roku na targach w Hanowerze i nawiązywał do niemieckiego projektu „Das Zukunftsprojekt Industrie 4.0”, dotyczącego strategii technologicznych połączonych z cyfryzacją procesów produkcyjnych [Cao, Wang, Shi, in.in. 2015; Werner-Lewandowska, Radecki, Więcek-Janka, 2022]. Od tamtego czasu, koncepcja Industryu 4.0 stała się przedmiotem za-interesowań środowiska naukowego i praktycznego. Dziesięć lat doświadczeń w zakresie realizacji badań w tematyce Industry 4.0 zostały już prezentowane i szeroko omawiane [Kagermann, Wahlster, 2022]. O zainteresowaniu badaczy koncepcją Industry 4.0 świadczy systematycznie rosnąca liczba publikacji w tym zakresie. Na rysunku 1 przedstawiono liczbę publikacji związanych z Industry 4.0. Analizie poddano publikacje indeksowane w bazach WoS i SCOPUS. Kwantyfikatorem było pojęcie Industry 4.0, występujące w tytule, abstrakcie i/lub słowach kluczowych. Zakres czasowy obejmował publikacje w czasie dziesięciu ostatnich lat (lata 2012-2022).

Pages (from - to)

101 - 112

Book

Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji : aktualności badawcze 5

License type

CC BY (attribution alone)

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.