Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Badanie wpływu temperatury na działanie domieszki opóźniającej wiązanie cementu

Authors

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering, geodesy and transport

Title variant

EN Investigation of the influence of temperature on the action of an admixture retarding the setting of cement

Year of publication

2023

Published in

Materiały Budowlane

Journal year: 2023 | Journal number: nr 6

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • czas początku i końca wiązania
  • wytrzymałość na ściskanie beleczek cementowych
  • domieszki do betonu opóźniające wiązanie
Abstract

PL Celem prowadzonych badań było określenie wpływu temperatury na intensywność działania domieszki opóźniającej proces wiązania cementu. Do badań użyto CEM I 42,5R oraz domieszkę opóźniającą wiązanie w ilości 0,75 i 1,5% w stosunku do cementu. Wykonano badania wytrzymałości na ściskanie zapraw cementowych po 7 i 28 dniach dojrzewania oraz określono czas początku i końca wiązania zaczynów cementowych. Wszystkie badania wykonano w temperaturze 10, 20, 30 i 40°C. Analizując uzyskane wyniki badań, zaobserwowano, że dodatek domieszki opóźniającej powoduje zmniejszenie wytrzymałości na ściskanie wraz ze wzrostem temperatury oraz proporcjonalnie do ilości względem cementu, zarówno po siedmiu, jak i 28 dniach. Wpływ domieszki na wydłużenie czasu początku i końca wiązania gwałtownie spada w temperaturze 30°C, a w temperaturze 40°C dochodzi praktycznie do zera.

Pages (from - to)

9 - 11

DOI

10.15199/33.2023.06.03

URL

https://sigma-not.pl/publikacja-143784-2023-6.html

Ministry points / journal

140

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.