Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Badania laboratoryjne wzmacnianych belek stalowych cienkościennych typu sima [!] za pomocą tkanin CFRP z zastosowaniem bezdotykowych metod optycznych

Authors

[ 1 ] Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ SzD ] doctoral school student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering, geodesy and transport

Year of publication

2023

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Abstract

PL W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących skuteczności wzmocnienia belek TWCFS typu sigma jednokierunkowymi tkaninami CFRP. Oryginalność zaproponowanej metody wzmocnienia polega na tym, że maty przyklejane są w poprzek przekroju poprzecznego tworząc odcinkowo przekrój zamknięty. Pełnoskalowe testy laboratoryjne przeprowadzono na trzech belkach typu ∑200x70x2 poddanych czteropunktowemu zginaniu z wykorzystaniem między innymi, systemu ARAMIS i skanera laserowego 3D. Do wzmocnienia belek wykorzystano maty CFRP SikaWrap 230 C przyklejone za pomocą kleju SikaDur 330. Maty zostały naklejone na zagięciach brzegowych belek na szerokości 300 mm. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zaproponowane wzmocnienie pozwala na ograniczenie przemieszczeń poziomych belki.

Pages (from - to)

63 - 64

Comments

Zapis tytułu zgodny z oryginalnym zapisem w materiałach konferencyjnych.

Book

XIII Konferencja Naukowa Konstrukcje Zespolone 2023, Zielona Góra, 29-30 czerwca 2023 r.

Presented on

XIII Konferencja Naukowa Konstrukcje Zespolone 2023, 29-30.06.2023, Zielona Góra, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.