Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Wpływ modyfikacji chemicznej drewna za pomocą sorbitolu i kwasu cytrynowego na właściwości mechaniczne i termiczne kompozytów polimerowo-drzewnych

Authors

[ 1 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ SzD ] doctoral school student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[7.6] Chemical sciences

Year of publication

2023

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Pages (from - to)

423 - 423

Book

65. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 18-22.09.2023, Toruń : książka abstraktów

Presented on

65. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 18-22.09.2023, Toruń, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.