Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Sławomir Borysiak

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

slawomir.borysiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 35 49

PBN ID

1484595

ResearcherID

N-1821-2014

ORCID

0000-0003-3485-4787

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (25)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (9)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS