Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Accessibility of Spaces for Learning – Learning about Accessibility

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning

Title variant

PL Dostępność przestrzeni nauki – nauka o dostępności

Year of publication

2023

Published in

Space & Form

Journal year: 2023 | Journal number: nr 55

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • accessibility
  • ergonomics
  • education building
  • visual identification
PL
  • dostępność
  • ergonomia
  • budynek edukacji
  • identyfikacja wizualna
Abstract

EN The purpose of the presented research is to identify problems with the orientation and accessibility of the fragment of the "Warta" Campus at Poznan University of Technology and the building of the Faculty of Architecture and the Faculty of Management Engineering (WAWIZ). The new, almost zero-energy building designed by Prof. Sławomir Rosolski meets ecological and pro-environmental requirements to the highest degree and combines them with the perfection of the building's architectural form. The scope of the ergonomic research conducted concerns access to the Warta Campus from the nearest public transportation stop, the route to the WAWIZ building running through the campus, and the first floor of the building. The scope of the research and accompanying workshops also had an awareness-raising (socio-educational) character, ending with a discussion, and were preceded by design classes, where methods were discussed. The results of the accessibility study allowed the identification of the four most significant measures to eliminate existing limitations. The research focused on architectural accessibility only.

PL Celem przedstawionych badań jest identyfikacja problemów z orientacją i dostępnością fragmentu Kampusu „Warta” Politechniki Poznańskiej oraz budynku Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania (WAWIZ). Nowy, prawie zero energetyczny obiekt autorstwa Prof. Sławomira Rosolskiego spełnia w najwyższym stopniu wymagania ekologiczne i pro-środowiskowe oraz łączy je z doskonałością formy architektonicznej budynku. Zakres przeprowadzonych badań ergonomicznych dotyczy dojścia do Kampusu Warta z najbliższego przystanku komunikacji miejskiej, drogi do budynku WAWIZ przebiegającej w kampusie oraz parteru budynku, w odniesieniu do dostępności architektonicznej. Zakres przeprowadzonych badań i towarzyszących warsztatów miał charakter uświadamiający (społeczno-edukacyjny) zakończony dyskusją, a poprzedziły je zajęcia projektowe, gdzie omówiono metody prowadzenia eksperymentu. Wyniki badań dostępności pozwoliły na identyfikację czterech najistotniejszych działań eliminujących istniejące utrudnienia.

Pages (from - to)

431 - 446

DOI

10.21005/pif.2023.55.F-01

URL

http://www.pif.zut.edu.pl/pif55-2023/

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

70

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.